7ο Ολοήμερο Δημοτικο Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κάντε κλικ στον παρακάτω δεσμό για το συνοδευτικό κείμενο:
"Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κάντε κλικ στον παρακάτω δεσμό για το συνοδευτικό κείμενο:
"Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 2014-2020
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Eiδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κατεβάστε τον FLASH PLAYER
Αν δεν βλέπετε την εισαγωγή κατεβάστε τον FLASH PLAYER
[Παρακάμψτε την εισαγωγή]
[Skip intro]