Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τι είναι η Αγωγή του Καταναλωτή;
"ΡΕΥΜΑ, ΝΕΡΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: από την παραγωγή στην κατανάλωση"
 
Έτος εφαρμογής: 1996-97
Σχολείο: 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού
Τάξεις: Στ2 και Ε1
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αλέξανδρος Ευθυμίου
Εκπαιδευτική Ομάδα: Κωνσταντίνος Παπαλεξίου και Αγάπη Κωνσταντινίδου
Αριθμός παιδιών:

Στ2: 21 παιδιά και
Ε1: 22 παιδιά

 
Στόχοι:
 • Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την κατανάλωση, τον καταναλωτισμό, την υπερκατανάλωση και των επιμέρους θεμάτων του θέματος.
 • Περιγραφές, καταγραφές και ταξινομήσεις δεδομένων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αφήγησης.
 • Ανάπτυξη συνεργατικότητας των μαθητών.
 • Ανάπτυξη δυνατότητας να γίνουν σωστοί ακροατές και ομιλητές.
 • Ελεύθερη διατύπωση της γνώμης τους.
 • Να μάθουν να συζητούν, να στηρίζουν τις απόψεις τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση.
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στην πληροφορία και την δυνατότητα της αξιολόγησής της.
 • Να κατανοήσουν την πολυμορφία, αλληλεξάρτηση και συνέχεια ανάμεσα στις συνθήκες παραγωγής, τις διαδικασίες διανομής και τις μορφές κατανάλωσης των προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών.
 • Να επιτύχουν αλλαγή στάσης όσον αφορά θέματα κατανάλωσης και καταναλωτή.
 
Μέθοδος:

Ομαδική εργασία σε ομάδες των 4-5 παιδιών ανεξάρτητες από τις επιδόσεις και το φύλο των παιδιών. Οι εργασίες των ομάδων σε άλλες περιπτώσεις ήταν κοινές, όπου εργάζονται παράλληλα στο ίδιο θέμα και σε άλλες διαφορετικές.
Διαθεματική προσέγγιση με κατάλληλη οργάνωση αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος. Τα μαθήματα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων ήταν η "Γλώσσα" και ιδιαίτερα τις ώρες που θα έπρεπε να διατεθούν για το "Σκέφτομαι και γράφω". Τα "Μαθηματικά", το "Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο", η "Αγωγή του Πολίτη", η "Γεωγραφία" και τα "Τεχνικά".
Διάθεση μίας ώρας την εβδομάδα, η ώρα της Αγωγής του Καταναλωτή, όπου γινόταν συνήθως συζητήσεις για την πορεία του προγράμματος, ανατροφοδότηση, συζητήσεις για τις δραστηριότητες που είχαν γίνει και παίρνονταν αποφάσεις για τα βήματα που θα ακολουθούσαν.
Οι αποφάσεις παίρνονται σε συλλογικό επίπεδο με δάσκαλο και μαθητές να έχουν ο καθένας την ψήφο τους και επικρατεί πάντοτε η άποψη της πλειοψηφίας. Κάθε πρόταση κατατίθεται με επιχειρήματα και εφόσον γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία παιρνάει στην υλοποίησή της.

 
Ρόλος Δασκάλου-Μαθητών:

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πρωταγωνιστές, σκέφτονται, παίρνουν αποφάσεις, τις εκτελούν. Έργάζονται άλλοτε ατομικά, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε σε επίπεδο τάξης. Όταν εργάζονται ατομικά κάνουν σύνθεση των εργασιών τους σε επίπεδο ομάδας και στη συνέχεια γίνεται σύνθεση των εργασιών σε επίπεδο τάξης, ώστε να βγει το τελικό κείμενο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Συντονιστής των προσπαθειών, σύνδεσμος με τους φορείς εκτός σχολείου.

 
Δράσεις:
 • Συλλογή έντυπου υλικού.
 • Συγγραφή επιστολών.
 • Επαφή με το Κέντρο Προστασίας του Καταναλωτή (ΚΕ.Π.ΚΑ.), τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.).
 • Ερωτηματολόγια σε ενήλικες και παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Επισκέψεις στο σχολείο φορέων για ομιλίες.
 • Επισκέψεις των παιδιών εκτός σχολείου.
 • Κατασκευή παιχνιδιού.
 • Παρουσίαση του προγράμματος με ομιλίες, έντυπα και φυλλάδια.
Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τι είναι η Αγωγή του Καταναλωτή;