Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τα Σχολεία μας - 7ο & 9ο Δημ. Σχολεία Ελευθερίου |
| Οι Εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας
 
     
7ο & 9ο Δημοτικά Σχολεία Ελευθερίου:
οι Εκπαιδευτικοί
     
 
Οι Εκπαιδευτικοί του 7ου Δημοτικού Σχολείου (2001-2002)
Διευθυντής: Ταλαγκόζης Γεώργιος
α/α Ονοματεπώνυμο Τάξη
1 Τουλουμτζίδου Μαρία Α1
2 Ιορδανίδης Νικόλαος Α2
3 Δρίγκα Γεωργία Β
4 Ευθυμίου Αλέξανδρος Γ
5 Γκατζάρα Θεοδοσία Δ
6 Δοξάκης Ευστράτιος Ε
7 Τσεπετζόγλου Δέσποινα Φυσικής Αγωγής
8 Σαμαρά Μαλαματή Αγγλικών
 
     
     
 
Οι Εκπαιδευτικοί του 9ου Δημοτικού Σχολείου (2001-2002)
α/α Ονοματεπώνυμο Τάξη
1 Ζηβόντσης Χρήστος Α1
2 Οικονόμου Μιλτιάδης Α2
3 Κουμούδη Παρασκευή Β
4 Παπαδόπουλος Βασίλειος Δ
5 Μάινος Παντελής Ε
6 Αράπογλου Θεοδώρα ΣΤ
7 Τσεπετζόγλου Δέσποινα Φυσικής Αγωγής
8 Σαμαρά Μαλαματή Αγγλικών
 
     
     
  © Copyright 2002: Δοξάκης Ευστράτιος, Ευθυμίου Αλέξανδρος, Παπαλεξίου Κώστας