Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τα Σχολεία μας - 7ο & 9ο Δημ. Σχολεία Ελευθερίου |
| Οι Εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας
 
     
Τα Σχολεία μας:
7ο & 9ο Δημοτικά Σχολεία Ελευθερίου
     
 

Λίγα λόγια για τα σχολεία μας

....Τα σχολεία μας ανήκουν στο 2ο Γραφείο της Β' Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Θεσσαλονίκης. Συστεγάζονται και το διδακτήριο βρίσκεται στην οδό Μελίνας Μερκούρη 4 στο Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού. Το τηλέφωνο είναι 0310-766086 και το φαξ 0310-758584.

....Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε αρχικά ως εξαθέσιο. Από πολύ νωρίς άρχισε να διευρύνεται και από τη σχολική χρονιά 1986-87 άρχισε να λειτουργεί σε δύο βάρδιες γιατί δεν επαρκούσαν οι αίθουσες. Τη σχολική χρονιά 1990-91 έφτασε να έχει 16 τμήματα με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά 1991-92 να χωριστεί σε 7ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού. Αρχικά τα δύο σχολεία ήταν στο ίδιο διδακτήριο καταλαμβάνοντας και αίθουσες από το γειτονικό κτίριο του δήμου όπου στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. Στη συνέχεια το 8ο Δημοτικό Σχολείο πήγε στο δικό του διδακτήριο και το 7ο άρχισε πλέον να λειτουργεί ως δωδεκαθέσιο σε δύο βάρδιες μέχρι το 1999-2000.
....Από τη σχολική χρονικά 2000-2001 οι δύο βάρδιες του 7ου Δ. Σχολείου χωρίστηκαν σε δύο ξεχωριστά σχολεία το 7ο το και 9ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού που λειτουργούν στο ίδιο κτίριο μέχρι να κτισθεί το κτίριο του 9ου Δημοτικού Σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι δραστηριότητες να γίνονται από κοινού και από τα δύο σχολεία. Γι' αυτό το λόγο οι ιστοσελίδες των δύο σχολείων έχουν κοινή θεματολογία.
7ο Δημοτικό Σχολείο
....Το διδακτήριό μας διαθέτει συνολικά 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προβολών μέσα στην οποία λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και στο υπόγειό του διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που λειτουργεί και ως γυμναστήριο.

....Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο υπηρετούν 8 εκπαιδευτικοί και έχει λίγο περισσότερους από 100 μαθητές και μαθήτριες.
....Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο υπηρετούν 8 εκπαιδευτικοί και έχει λίγο περισσότερους από 120 μαθητές και μαθήτριες.
 
     
     
  © Copyright 2002: Δοξάκης Ευστράτιος, Ευθυμίου Αλέξανδρος, Παπαλεξίου Κώστας